Ziekten & plagen

Meer over ziekten & plagen

Bladaaltjes, aardbeibladaaltje Aphelenchoides fragariae
Bij zware aantasting lopen de knoppen niet of nauwelijks uit. Bladeren die minder aangetast zijn geven misvormde bladeren, ook de bloemen kunnen worden aangetast.

Grauwe schimmel, Botrytis paeoniae, B. fuckeliana
De stengel is bij het boven de grond komen bruin verkleurd, later worden ook de bladstelen aangetast. Soms rotten de bloemknoppen weg ; deze zijn meestal overdekt met schimmelpluis.

Stengelrot, Phytophtora paeoniae
Bruine tot zwarte vlekken op de stengels, waardoor deze afsterven.

Verwelkingsziekte, Verticillium albo-atrum
De bladeren verwelken plotseling en de takken sterven af. De schimmel dringt via de wortels de plant binnen. Kan ook bij snoei overgebracht worden.

Virusziekten, voornamelijk het tabaksratelvirus
Bladeren met groengele to gele vlekke, meestal in een kringvorm, enkel- en meervoudige kringen en golflijnen. Wortelboorder, slawortelboorder Hepialus lupulinus Ivoorwitte larven vreten aan de ondergrondse delen waardoor de planten afsterven.

Wortelknobbelaaltjes, Meloidogyne-soorten
De wortels hebben door de aaltjes veroorzaakte, knobbelvormige verdikkingen. Het wortelstelsel verrot soms gedeeltelijk, met als gevolg een slechte groei van de bovengrondse delen. Bij ernstige aantasting verwelking en afsterven van de plant.