Privacyverklaring

Inleiding

Schenk pioenen B.V., gevestigd aan Hoekweg 44, 1619EC te Andijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.schenkpioenen.nl

info@schenkpioenen.nl

Hoekweg 44, 1619EC te Andijk

 

Cookies door Schenk pioenen B.V.

Schenk pioenen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de Schenk pioenen B.V. website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

Navigatie door de website

Invullen van formulieren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schenkpioenen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Wat doen we met je gegevens?

Schenk pioenen B.V. bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;

Het opbouwen van een contacthistorie;

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Schenk pioenen B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 3 maanden.

 

Delen met anderen

Schenk pioenen B.V. gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Schenk pioenen B.V.. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy en Cookie beleid kunt u altijd contact opnemen via info@schenkpioenen.nl.

 

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie beleid is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schenkpioenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Schenk pioenen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Schenk pioenen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@schenkpioenen.nl

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Schenk pioenen B.V. aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan deze wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd.

 

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer u een contactformulier of een offerteformulier bij ons invult via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van opgeslagen:

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, u onze diensten en producten aan te kunnen bieden en leveren.

 

Wijzigingen Privacy en Cookie beleid

Schenk pioenen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.